• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên 50 bài học xây dựng các dạng thức từ ngữ theo chủ đề. Mỗi bài học đều nhất mạnh tới các từ ngữ được xử dụng trong nhữ cảnh của xã hội hiện đại như kinh doanh, sản xuất công nghiệp, giao tiếp và các hoạt động văn hóa nói chung.

Course Curriculum

Section 1: Introduction to Marketing
Getting Started with Marketing FREE 00:12:00
Do’s of Marketing 00:10:00
Dont’s of Marketing 00:20:00
Section 2: Marketing Management Theory
Marketing Research FREE 00:15:00
Marketing Planning 00:10:00
Marketing customer orientation 00:30:00
Section 3: Practicality
Marketing Strategies 00:10:00
Marketing Plan 00:30:00
Course Quiz 00:08:00

Course Reviews

3

3
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

ĐĂNG KÝ HỌC
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
  • Course Certificate
5 STUDENTS ENROLLED
Desinged by © GiasupPlus. All rights reserved.
X