• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Enter a short description of the course.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

Chuyên đề Phân số
Chủ đề 1: Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau 00:00:00
Chủ đề 2: Các tính chất cơ bản của phân số và áp dụng giải bài tập 00:00:00
Chủ đề 3: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 00:00:00
Chủ đề 4: Phép trừ phân số 00:00:00
Chủ đề 5: Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 00:00:00
Chủ đề 6: Phép chia phân số 00:00:00
Chủ đề 7: Hỗ số. Số thập phân. Phần trăm 00:00:00
Chủ đề 8: Tìm giá trị phân số của một số cho trước. 00:00:00
Chủ đê 9: Tỉ số của hai phân số. Tỉ số phần trăm 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 0 Days
STUDENTS ENROLLED
  Desinged by © GiasupPlus. All rights reserved.
  X