• LOGIN
 • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Course Curriculum

CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1: Phép biến hình 00:00:00
Bài 2: Phép tịnh tiến 00:00:00
Bài 3: Phép đối xứng trục 00:00:00
Bài 4: Phép đối xứng tâm 00:00:00
Bài 5: Phép quay 00:00:00
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 00:00:00
Bài 7: Phép vị tự 00:00:00
Bài 8: Phép đồng dạng 00:00:00
CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 00:00:00
Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 00:00:00
Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song 00:00:00
Bài 4: Hai mặt phẳng song song 00:00:00
Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 00:00:00
CHƯƠNG 3: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1: Vectơ trong không gian 00:00:00
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc 00:00:00
Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 00:00:00
Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc 00:00:00
Bài 5: Khoảng cách 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED
  Desinged by © GiasupPlus. All rights reserved.
  X