• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Course Curriculum

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 00:00:00
Bài 2: Cực trị của hàm số 00:00:00
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 00:00:00
Bài 4: Đường tiệm cận 00:00:00
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 00:00:00
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Bài 1: Lũy thừa 00:00:00
Bài 2: Hàm số lũy thừa 00:00:00
Bài 3: Lôgarit 00:00:00
Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit 00:00:00
Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit 00:00:00
Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình Lôgarit 00:00:00
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: Nguyên hàm 00:00:00
Bài 2: Tích phân 00:00:00
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học 00:00:00
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
Bài 1: Số phức 00:00:00
Bài 2: Cộng trừ và nhân số phức 00:00:00
Bài 3: Phép chia số phức 00:00:00
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

ĐĂNG KÝ HỌC
  • FREE
  • 10 Days
1 STUDENTS ENROLLED
Desinged by © GiasupPlus. All rights reserved.
X