fbpx

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Học Phát Âm Tiếng Anh
Giảm Giá 80%

Học phát âm thế nào?

Bài Giảng Phân Biệt 2 Nguyên âm /ei/ và /æ/

TÀI LIỆU LUYỆN TẬP
(Bấm link để xem ngay hoặc TẢI VỀ máy của bạn)

Luyện phát âm thế nào?

Giáo viên Bản Ngữ Hướng dẫn luyện phát âm

TÀI LIỆU LUYỆN TẬP
(Bấm link để xem ngay hoặc TẢI VỀ máy của bạn)

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC
PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Khoá học giúp bạn làm chủ toàn bộ hệ thống 44 ngữ âm tiếng anh như bảng bên dưới. Khoá học đầy đủ được chia thành 21 bài học, mỗi bài học có cấu trúc như bài học ở trên; bao gồm bài giảng, hướng dẫn phát âm và tài liệu ôn luyện đầy đủ. Mỗi bài học được thiết kết theo cặp âm (nhóm) thanh tương đồng giúp các bạn dễ học, dễ hiểu, dễ luyện tập và dễ nhớ.

Bảng ngữ âm quốc tế IPA được giảng dậy tại gia sư plus

Để đăng ký học, hãy hãy bấm nút “ĐĂNG KÝ NGAY” ở bên dưới, bạn sẽ thấy toàn bộ nọi dung bài học và thực hiện đăng ký online